Ditt projekt är viktigt för oss, för att den bästa reklamen för vårt företag är nöjda kunder. Välkommen hos NM- ställningar! Din projektledare är beredd att ta emot.

Fasadställningar

Det kanske är en rullställning som bäst motsvarar dina speciella behov

En rullställning är en lätt, flyttbar arbetsställning av aluminium på fyra hjul. Höjden är flexibel, dvs ställningen kan byggas ända upp till 12 m höjd. Renoveringsarbetet som ska utföras sker på en begränsad yta av fasaden, varpå ställningen flyttas med lätthet till nästa arbetsområde. Rullställningen är en säker arbetsplats med skyddsräcken och kan användas till ett stort antal ändamål inom byggbranschen.

Rullställningar

Det kanske är en rullställning som bäst motsvarar dina speciella behov

En rullställning är en lätt, flyttbar arbetsställning av aluminium på fyra hjul. Höjden är flexibel, dvs ställningen kan byggas ända upp till 12 m höjd. Renoveringsarbetet som ska utföras sker på en begränsad yta av fasaden, varpå ställningen flyttas med lätthet till nästa arbetsområde. Rullställningen är en säker arbetsplats med skyddsräcken och kan användas till ett stort antal ändamål inom byggbranschen.

Väderskydd

N & M-ställningar tillhandahåller olika slags väderskyddslösningar: fasta, flyttbara och rullbara väderskydd.

Det är lätt att inse att ett vädertak innebär stora vinster för Din entreprenad.
För det första betyder ett regnskydd att Du undviker fuktskador i byggsubstansen.
För det andra förbättras arbetsmiljön betydligt. Halkolyckor och sjukskrivningar pga vind och väder undviks.
För det tredje innebär det ovan nämnda en tidsvinst som gör sig betald.

Allt fler entreprenörer uppskattar fördelarna med en täckt arbetsplats.

Dina speciella behov av väderskydd och vår stora erfarenhet av deras användning avgör tillsammans valet av det optimala vädertak för Ditt projekt.

Hissbryggor

En hissbrygga tjänar flera syften

Denna vertikalt flyttbara plattform förenklar betydligt många slags arbeten på ett stort bygge. På ett tryggt och säkert sätt flyttas arbetskraft och tunga laster upp och ner längs fasaden.

Det är lätt att räkna ut att alla byggrelaterade transporter förenklas med hjälp av en hissbrygga och att värdefull tid sparas in.

Dessutom Du kanske ska utföra begränsade putsarbeten på byggets fasad eller fönsterbyten och har för dessa ändamål ytterligare användning av hissbryggan. Då är hissbryggan den lösning som passar Dig bäst. Tillsammans funderar vi på förutsättningarna som finns på Din entreprenad, vilka arbeten som ska utföras och vilken lösning som fungerar smidigast och mest tidssparande: en ställning, rullställning eller hissbrygga.

Begär offert

Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert. Vi svarar inom 24 timmar.