Grattis!

Du har hittat till www.nm-stallningar.se För varje kund har vi en lösning. Har Du speciella föreställningar? Vi år lyhörda för Dina önskemål. Vänd Dig med förtroende till oss med Ditt projekt! Det är vårt jobb att stå Dig bi med olika förslag på lösningar varav Du väljer den som passar Dina syften bäst. Vidare är vi Din tillförlitliga partner genom hela projektet. Det innebär täta kontakter mellan Dig som uppdragsgivare och projektledningen för att säkra att Ditt uppdrag genomförs till Din fulla belåtenhet från början till slut…

Som kund hos oss

Som kund hos oss kommer Du att lägga fram Dina projektplaner och får respons i form av praktiska lösningar på hur de kan genomföras. Tillsammans avgör vi, vilken ställning som blir optimal för just Din entreprenad.

Som kund hos oss

Som kund hos oss kommer Du att lägga fram Dina projektplaner och får respons i form av praktiska lösningar på hur de kan genomföras. Tillsammans avgör vi, vilken ställning som blir optimal för just Din entreprenad.

Du kanske behöver

Du kanske behöver en hissbrygga för att utföra fasadarbeten och forsla personal och tunga laster på ett tidsbesparande och säkert sätt? Eller det visar sig under vårt samtal att ett skyddstak skulle tjäna Dina syften medan Ditt projekt genomförs

Du kanske behöver

Du kanske behöver en hissbrygga för att utföra fasadarbeten och forsla personal och tunga laster på ett tidsbesparande och säkert sätt? Eller det visar sig under vårt samtal att ett skyddstak skulle tjäna Dina syften medan Ditt projekt genomförs.

Ditt projekt är viktigt

Ditt projekt är viktigt för oss, för att den bästa reklamen för vårt företag är nöjda kunder. Välkommen hos NM- ställningar! Din projektledare är beredd att ta emot

Ditt projekt är viktigt

Ditt projekt är viktigt för oss, för att den bästa reklamen för vårt företag är nöjda kunder. Välkommen hos NM- ställningar! Din projektledare är beredd att ta emot.

Fasadställningar

Fasadställningar

Vi tar fram ställningen som matchar Dina behov: en hög eller låg ställning för fasadputsning och målning eller en ställning för takbyte mm.

Rullställningar

Rullställningar

En rullställning är en lätt, flyttbar arbetsställning av aluminium på fyra hjul. Höjden är flexibel, dvs ställningen kan byggas ända upp till 12 m höjd.

Väderskydd

Väderskydd

Det är lätt att inse att ett vädertak innebär stora vinster för Din entreprenad. För det första betyder ett regnskydd att Du undviker fuktskador i byggsubstansen.

Hissbryggor

Hissbryggor

Denna vertikalt flyttbara plattform förenklar betydligt många slags arbeten på ett stort bygge. På ett tryggt och säkert sätt flyttas arbetskraft och tunga laster upp …

Välj oss

  • Som kund hos oss kommer Du att lägga fram Dina projektplaner och får respons i form av praktiska lösningar på hur de kan genomföras
  • Du kanske behöver en hissbrygga för att utföra fasadarbeten och forsla personal och tunga laster på ett tidsbesparande och säkert sätt?
  • Ditt projekt är viktigt för oss, för att den bästa reklamen för vårt företag är nöjda kunder
  • Välkommen hos NM- ställningar! Din projektledare är beredd att ta emot
  • Vi kommer att göra vårt allra bästa för att tillgodose Dina önskemål och att slutföra Dina uppdrag, små som stora, till Din fulla belåtenhet