Väderskydd

N & M-ställningar tillhandahåller olika slags väderskyddslösningar:
fasta, flyttbara och rullbara väderskydd.

Det är lätt att inse att ett vädertak innebär stora vinster för Din entreprenad.
För det första betyder ett regnskydd att Du undviker fuktskador i byggsubstansen.
För det andra förbättras arbetsmiljön betydligt. Halkolyckor och sjukskrivningar pga
vind och väder undviks.
För det tredje innebär det ovan nämnda en tidsvinst som gör sig betald.

Allt fler entreprenörer uppskattar fördelarna med en täckt arbetsplats.

Dina speciella behov av väderskydd och vår stora erfarenhet av deras användning avgör tillsammans valet av det optimala vädertak för Ditt projekt.